Lisine – Kločanica – Valkaluci – Nekudovo – Požerak (61 km, bic)