Lazareva pećina (Zlot) – Veliki Malinik – Mali Malinik – Valja Rnž (Podgorac) (17,5km)