Predov Krst – Bilješke stene – Drlije – Dolovi (14 km)