Krug po Maliniku (oko Velikog i Malog Malinika), od Podgorca (44 km)