Dužina: 9 km Ukupni savladani uspon: 1093 m Najniža tačka:1233 m Najviša tačka: 1947 m Kondiciona težina: 5/10 Tehnička težina: 6/10 gingilos Uspon na jedan od vrhova planine Volos na Kritu. Pri samom vrhu ima malo „četvoronožne gimnastike“. inače sasvim podnošljiv i relativno prijatan uspon. [...]