До тренутка опуштенције на Остречу, ваља се потрудити, али не сумњајте да вреди!