Spust od Čoka Njalte starim milanovačkim putem na Boljetinku