Oblast: Deli Jovan, Stol, Krš

Područje planina Deli Jovan, Stol, Velikog i Malog Krša.