Oblast: Stara planina

Područje Stare planine (od Vrške Čuke na krajnjem severu, kao i Vidlič i Basara na jugu).