Oblast: Maganik i Prekornica

Maganik i Prekornica, područje južno od Mrtvice, istočno od Nikšića.