makadamski put

makadamski put,poklapa se sa markiranom planinarskom stazom koja vodi do užičke Kadinjače