Skradinski buk – Visovac – Roski slap – Skradinski buk (37 km)