Rakovac-Manastiriste Dombo-Cardak-Dumbovo-Bucje-Dubocas-Manastir Rakovac (20.3 km)