Dužina trase – 53 km
Ukupni uspon – 1000 m
Najniža tačka – 180 m
Najviša tačka – 902 m
Kondiciona težina – 7/10
Tehnička težina – 7/10

Visinski profil
Debeli Lug – Kupinova glava – Trest – Ždrelo (kliknuti na link za preuzimanje GPX datoteke)

Put ispod Velikog Sumorovca

Put ispod Velikog Sumorovca

Većina trekova po Homoljskim planinama koji su do sada postavljeni u našoj bazi obuhvata jedan mali, izdvojeni segement ovog prostranog masiva, i uglavnom su fokusirani na to da se sa neke strane iz podnožja stigne do nekog od vrhova i natrag. Ovo je prvi trek u bazi koji preseca čitav prostor Homoljskih planina, držeći se njihovog centralnog grebena, od sela Debeli Lug kod Majdanpeka do Ždrela, na ulazu u Gornjačku klisuru. Radi se o biciklističkom treku, jer je rastojanje preveliko za pešačenje, mada je podjednako pogodan i za savladavanje na kros motorima ili terenskim vozilima.

Tipičan Homoljski pejzaž

Tipičan Homoljski pejzaž

Iako se može prevesti u bilo kojem od dva smera, preporučujemo onaj od istoka ka zapadu, sa polaskom iz Debelog Luga. Razlog je to što tako ne samo da ima manje ukupnog uspona, već su i nagibi na usponu u proseku nešto manji, tako da ćete retko morati da gurate bicikl (praktično samo nekih kilometar do dva u završnici uspona iz doline reke Breze do grebena Breze).

Salaši su na grebenu Homoljskih planina raštrkani na sve strane

Salaši su na grebenu Homoljskih planina raštrkani na sve strane

Mislim da je ovo optimalan način da zaista upoznate Homoljske planine, njihove različite ambijentalne celine, vozeći bicikl jednim dinamičnim, i na momente zahtevnim trekom koji se veći deo vremena drži vrha grebena – dakle, gledaćete na Homolje sa visine. Iz biciklističke perspektive ovo je prevashodno letnji trek, za suvo vreme – u bilo koje drugo doba godine verovatno će biti malo previše blata da bi prolazak njime mogao da bude prijatan. Ovo se naročito odnosi na šumu Trest, odnosno na njegovu poslednju trećinu. Visoku kondicionu težinu daju mu česti (mada kratki) jači nagibi, tako da ukupan deklarisani uspon ne dočarava u potpunosti snagu koja je potrebna za njegovo savladavanje. Ocenu za tehničku težinu je uglavnom zaslužio varijabilnom podlogom – od zemlje, preko blata do rastresitog peska na nekim delovima tokom leta, kombinovano sa mestimičnim neravninama, bočnim nagibom i dubljim kolotrazima, tako da ćete dobar deo trase morati da pedalirate prilično koncentrisano.

U dubokoj senci bukvi nadomak vrha Kupinove glave

U dubokoj senci bukvi nadomak vrha Kupinove glave

Imajući sve ovo u vidu, ipak verujem da ćete, kao pasionirani planinski biciklista, maksimalno uživati prelazeći ovu trasu, koja je optimalna za jedan dan. Kada stignete u Debeli Lug, možete potražiti privatni smeštaj, kampovati na obližnjoj Todorovoj reci, ili pak, ako ste bili brzi i rano stigli, zatvoriti krug vrativši se asfaltom preko Kučeva i Melnice.

 

Kolotrazi često idu duž ograda planinskih imanja

Kolotrazi često idu duž ograda planinskih imanja

U okviru GPX datoteke su kao tačke data ključna skretanja, na kojima je lako promašiti, idući od Debelog Luga ka Ždrelu. Popisani su i izvori, s tim što treba imati u vidu da izrazitih izvora na grebenu praktično i nema. Sve su to slabašni, nekaptirani izvori, od kojih većina tokom leta presušuje. Ipak nije zgoreg da ih imate u GPS-u – možda vam se posreći da u nekom od njih vode i ima.

Pod gustim krošnjama šume Trest

Pod gustim krošnjama šume Trest

Ovo je grebenski put koji ne skreće ka nekim atrakcijama za stizanje do kojih se treba odvojiti i po nekoliko kilometara od grebena, ali ga po želji možete lepo kombinovati i sa drugim, ranije postavljenim biciklističkim trekovima po Homolju u bazi Staza i Bogaza. Skrenuo bih vam pažnju pre svega na trekove Vitovnica – Trest – Krepoljin, kao i Kučevo – Ceremošnja – Trest – Krepoljin, koji će vas provesti pored nekih od značajnijih atrakcija Homolja, poput pećine Ceremošnje ili vodopada Sige.

U vidokrugu su se pojavili Vranj, Sumorovac i Štubej - proći ćemo između njih

U vidokrugu su se pojavili Vranj, Sumorovac i Štubej - proći ćemo između njih