ukupni uspon-675 m
ukupni silazak-523 m
najniža tačka-84m
najviša tačka-497m
kondiciona težina-1/10
tehnička težina-1/10
razdaljina sa karti: 18.5 km
stvarna razdaljina: 18.6 km

Visinski profil
Beocin selo-Manastir Beocin-Skretanje za Rim-Brankovac-Zmajevac-Kraljeva stolica-Popovica okretnica-as gradske zone

Početak je bio na poslednjoj stanici autobuske linije Novi Sad – Beočin selo. Kretali smo se sledećom trasom: Beočin selo-Man.Beočin –  Brankovac – Zmajevac – Kraljeva stolica – Popovica.