Dužina trase – 113 km
Ukupni uspon – 105 m
Najniža tačka – 75 m
Najviša tačka – 116 m
Kondiciona težina – 6/10
Tehnička težina – 2/10

Visinski profil
do segedina

Na inicijativu dva društva koja okupljaju ljubitelje prirode, jedno iz Kanjiže, drugo iz Segedina, trasirana je biciklistička staza izmedju bratimljenih gradova Subotice i Segedina. Nije ovo staza u pravom smislu te reči, koriste se uglavnom manje opterećeni lokalni asfaltni putevi izmedju ova dva grada. S obzom na moje mesto prebivališta ovaj trek polazi i završava na Paliću. Putem preko naselja Šupljak, Male Pijace, Mali Pesak se stiže do asfaltnog puta izmedju Horgoša i Kanjiže. Ukoliko putujete leti i imate veću grupu od 10 učesnika postoji opcija da preko Martonoša predjete Tisu skelom do Srpskog Krstura. Mi smo bili manje brojni, tek dvojica pa smo koristili opciju vožnje preko Kanjiže, Novog Kneževca, Srpskog Krstura do graničnog prelaza u selu Djala. Po prelasku granice nakon 2,8 km sa leve strane nailazimo na putokaz koji nas upućuje do najniže tačke Madjarske (visina 75,8 m).

Uredjeno izletište pogodno za duži odmor. Nastavljamo preko naselja Tisasiget i Ujsentivan prema Segedinu. Na prilazu gradu i kroz sam grad se vozimo biciklističkim stazama koje su vidno obeležene i uredjene. Po izlasku iz Segedina napuštamo put broj 5 koji vodi ka graničnom prelazu jer je njime vožnja biciklom zabranjena, vozimo preko sela Reske do petlje koja nas dovodi na autoput. Njime vozimo zaustavnom trakom (drugog izbora nema) nekih 500 metara do granice. Iz Horgoša se vraćamo prema Subotici starim putem gde gotovo da i nema saobraćaja.