Dužina treka 46 km

Ukupan savladan uspon i spust 1950 m

Najniža tačka treka 245 m

Najviša tačka treka 2139 m

Kondiciona težina 9/10

Tehnička težina 6/10

Visinski profil
Maganik, Medjedji vrh 2139 m (prilaz sa istocne str.)

Maganik je velika grebenska planina u centralnom delu Crne Gore. Izmedju njega i ostatka Moračkih planina usečen je kanjon Mrtvice. Maganik predstavlja granicu uticaja primorske i kontinentalne klime. Iz tog razloga vremenske prilike na njemu su jako nepredvidive a biljni svet je jako raznovrstan. Planina je nenastanjena, divlja, leti bezvodna i najvećim delom nepristupačna. Na Maganiku se nalazi pet istaknutih vrhova ali se penju samo dva, Međeđe vrh 2139 m i Kurozeb – Petrov vrh 2124 m. Ostali su udaljeni kao Rogođed ili nepristupačni, kao Trsteni vrh. U zimskim uslovima penje se Međeđi vrh. On se može popeti sa više strana, a  mi ga penjemo od naselja Međurečje (magistrtalni put Kolašin – Podgorica).

Od Međurečja polazimo kanjonom Mrtvice i nakon 5 km, na obeleženoj raskrsnicu, prelazimo reku Mrtvicu, premoštenu drvenim mostićem i idemo ka Mrtvom Dubokom. Posle kraćeg ali strmog uspona od reke Mrtvice, izlazimo na kolski put koji vodi kroz naselje Mrtvo Duboko. Na izlasku iz sela, napuštamo taj kolski put i sledeća 3 km idemo kroz šumu strmim usponom sve do izlaska ponovo na kolski put tj. do naselja Granica. Sledećih 7 km, sve do katuna Poljana, idemo kolskim putem sa vrlo malim ili postepenim usponom. Na tom  putu, 3 km pešačenja ili sat hoda, pre katuna Poljana, nalazi se jedini izvor pitke vode (obeležen na treku), kojeg treba maksimalno iskoristiti, jer ih do vrha više nema. Ovde takodje treba napomenuti da na jedan km pre katuna Poljana, pomenuti put je odronjen (nepostoji ) u dužini od 50 m, pa ga je potrebno zaobići.

U katunima Poljana sledeće dve noći konačimo, iako smo imali nameru da to uradimo u katunima Maganik. Medjutim, zbog prćenja snega i sa velikim rančevima na ledjima koje smo nosili, nismo mogli stići za dana do njih. Preći 17 km peške i napraviti visinsku razliku od 1400 m u usponu sa velikim rančevima uz prćenje snežnih nanosa, za 12 sati koliko je uspon trajao, tražio je od planinara izvrsnu fizičku kondiciju i upornost..

Sledećeg dana, preko katuna Maganik izlazimo po lepom vremenu na Međeđa vrh. Pošto nas je poslužilo lepo vreme,  produžavamo do obližnjeg neimenovanog vrha (trek je do njega) na kojem je postavljena spomen ploča izginulim putnicima i posadi našeg aviona ,koji je 1973 god. udario u kamenu liticu obližnjih Babinih Zubova (2111 m). Vraćamo se istom stazom do katuna Poljana, da bi sutradan nastavili spuštanje, takodjer istom stazom, do magistralnog puta, odakle smo i krenuli pre dva dana.

Reka Mrtvica

Reka Mrtvica

Prelaz preko reke Mrtvice ka Mrtvom Dubokom

Prelaz preko reke Mrtvice ka Mrtvom Dubokom

Polazimo ka kanjonu Mrtvice

Polazimo ka kanjonu Mrtvice

Zimski pejsaž Maganika

Zimski pejsaž Maganika

Katuni Poljana

Katuni Poljana

Katuni Maganik

Katuni Maganik

U noćnim satima polazimo na završni uspon

U noćnim satima polazimo na završni uspon

U podnožju vrha Maganika

U podnožju vrha Maganika

Završni uspon ka vrhu

Završni uspon ka vrhu

Pogled sa vrha

Pogled sa vrha

Obeležje Medjedje vrha 2139 m

Obeležje Medjedje vrha 2139 m