Beranovac – Metikoš – Otroci – Goč (Selište) – Krst – Vrnjačka Banja (55km)