Austrougarsko-turskim putevima rata i mira (NS-Petrovaradin-Sr.Karlovci)(35km)