Crni vrh 1481 m

Ukupna dužina treka 25 km

Ukupan savladan uspon i spust 780 m

Najniža tačka treka 922 m

Najviša tačka treka 1481 m

Kondiciona težina 7/10

Tehnička težina 1/10

Visinski profil
Kamana Gora, Crni vrh

Katunište 1478 m

Ukupna dužina treka 12 km

Ukupan savladan uspon i spust 450 m

Najniža tačka treka 1232 m

Najviša tačka treka 1478 m

Kondiciona težina treka 3/10

Tehnička težina treka 1/10

Visinski profil
Kamana Gora, Katuniste

Dolazimo u Kamenu Goru od Prijepolja, asfaltnim putem prema Jabuci i Pljevlji (23 km). Smeštaj je u privatnim kućama (5 E za noć). Za dva dana koliko smo boravili na Kamenoj Gori obilazimo severo-zapadni deo Kamene Gore sa usponom na vrh Katunište, 1478 m (prilaz vrhu bez markacije), dužine treka 12 km i južni deo, sa usponom na Crni Vrh 1481 m, preko sela Brajkovac, sa dužinom treka 25 km.

 

Stoletni bor ili Sveto drvo kako ga meštani nazivaju

Stoletni bor ili Sveto drvo kako ga meštani nazivaju

 

Ljubišina kafana gde smo imali prenoćište

Ljubišina kafana gde smo imali prenoćište

 

Posećujemo Etno naselje u blizini Kamene Gore

Posećujemo Etno naselje u blizini Kamene Gore

 

Bazen za kupanje , nedaleko od sela Guvnište

Bazen za kupanje , nedaleko od sela Guvnište

 

Trebalo je proći i kroz ovakvo žbunjasto rastinje

Trebalo je proći i kroz ovakvo žbunjasto rastinje

 

Prelazak preko Mataruške rečice

Prelazak preko Mataruške rečice

 

Snabdevamo se osušenim gljivama od meštana

Snabdevamo se osušenim gljivama od meštana

 

Bilo je i sitnijih uboda

Bilo je i sitnijih uboda

 

 

I na kraju zasluženo osveženje

I na kraju zasluženo osveženje

 

Kastuni u naselju Šainov Kraj

Kastuni u naselju Šainov Kraj