Ukupna dužina trekova 23,5 km

Ukupan savladan uspon 2360 m

Najniža tačka treka 1907 m

Najviša tačka treka 2441 m

Kondiciona težina 6/10

tehnička težina treka 5/10

Pitka voda: jezero Zel. Vir

Visinski profil
Durmitor – 7 vrhova

Od Žabljaka do prevoja Sedla prelazimo minibusom(13,5 km).  Dalje prema jezeru Zeleni Vir  polazimo peške sa svom opremom (veliki rančevi težine oko 30 kg), pravcem: Sedlo (1907 m) – Uvito Ždrijelo (2120 m) – Uvita Greda (2199 m) – jezero Zeleni Vir (2028 m).

 Dužina ove pešačke ture je 3,7 km,  usponom od od 330 m i spustom od 190 m, za dva sat hoda.

 U okolini jezera Zeleni Vir postavljamo Šatore-kamp, gde sledeća tri dana imamo nameru da boravimo i vršimo uspone na okolne vrhove. Sa vodom, za piće i pripremanje obroka, snabdevamo se iz pomenutog jezera.

Za naredna tri dana, koliko smo boravili na planini Durmitor, izvršili smo uspon na sledeće vrhove:

  1. Štit 2236 m i Šareni Pasovi 2248 m (jedan trek log). Dužina pešačke ture je 4,3 km sa izvršenim usponom i spustom od po 660 m.
  2. Đevojka 2440 i Lučin vrh 2396 m (jedan trek log). Dužina pešačke ture 2,9 km sa izvršenim usponom i spustom od po 490 m.
  3. Bandjerna 2441 m i Zubci (4-ti i 5-ti zubac) 2285 m (jedan trek log). Dužina pešačke ture 4,3 km sa izvršenim usponom i spustom od po 495 m.
  4. Vjetrena brda 2231 m (jedan trek log). Dužina pešačke ture 2,2 km sa izvršenim usponom i spustom od po 250 m.

Povratak ka Sedlu (odakle smo i krenuli) vršimo drugom trason preko Mliječnog i Urdinog Dola. To je duplo duža staza (5,9 km) ali zbog kiše, koja nas je celo vreme pratila, lakša je za spust jer nema većih uspona. Napominjem da ovaj zadnji trek nije prikazan u kompletu trekova, jer je nekompletan zbog ispraznjenosti bateruije u GPS-u.

Planinari na usponu od Sedla Ka jez.Zeleni Vir

Planinari na usponu od Sedla Ka jez.Zeleni Vir

I ovuda se moralo proći

I ovuda se moralo proći

Zeleni Vir jezero ,odakle smo se snabdevali vodom

Zeleni Vir jezero ,odakle smo se snabdevali vodom

 

Vrh Šareni Pasovi, pogled sa Štita

Vrh Šareni Pasovi, pogled sa Štita

Uspon na vrh Šareni Pasovi

Uspon na vrh Šareni Pasovi

 

Bobatov Kuk, levo u oblacima, desno Mini Bogaz sa Vrha Bandjerne

Bobatov Kuk, levo u oblacima, desno Mini Bogaz sa Vrha Bandjerne

 

Uredjeni bivak u neposrednoj blizini jezera Zeleni Vir

Uredjeni bivak u neposrednoj blizini jezera Zeleni Vir

 

Povratak planinara sa uspona u kamp

Povratak planinara sa uspona u kamp

 

Planinari na vrhu Šareni Pasovi

Planinari na vrhu Šareni Pasovi