Dužina trase – 26 km
Ukupni uspon – 400 m
Najniža tačka – 215 m
Najviša tačka – 540 m
Kondiciona težina – 3/10
Tehnička težina – 4/10
Izvora pitke vode – 6

Visinski profil
Vitovnica – Trest – homoljske pećine – Krepoljin
(kliknite na link da preuzmete trek)

Evo jedne prelepe trase kroz zapadno Homolje koju je najlepše proći biciklom. Trasa nije previše zahtevna ni u tehničkom ni u kondicionom smislu, mada je ne preporučujem za vreme kiša ili neposredno posle njih, dok se teren malo ne prosuši, jer na nekim delovima može da bude puno blata (posebno na putu niz Komnensku reku u završnici). Uspon uz Vitovnicu je većim delom toliko blag da ga jedva primećujete, mada postoji jedan deo pre prevoja, neposredno posle Pajkinog izvora, koji naglo postaje ekstremno strm i zbog dubokih kolotraga prilično tehnički zahtevan; računajte da ćete taj deo pregurati bicikl, ali pošto nije dug (nešto manje od kilometar) neće vas mnogo usporiti.

Uspon od Pajkinog izvora ka prevoju

Uspon od Pajkinog izvora ka prevoju

Veći deo ovog puta vodi vas kroz očaravajuću, gustu manastirsku šumu Vitovničkog manastira zvanu Trest, prvo duž reke Vitovnice, a zatim preko prevoja između Vranja i Vrata, ka kraškim dolinicama severno od Krepoljina koje na malom prostoru kriju tri homoljske pećine – dve ponorske, Hajdučku i Poganu, i jednu izvorsku, Mijucića pećinu, da bi vas na kraju dolinom Komnenske i Krepoljinske reke lagano spustio do Krepoljina.

Jedan od prelaza preko Vitovnice

Jedan od prelaza preko Vitovnice

Početak je na odvajanju asfaltnog puta za selo i manastir Vitovnicu od puta Petrovac-Kučevo. Trasa prolazi kroz Vitovnicu, da bi nastavila makadamom vijugajući uz reku, zavlačeći se sve dublje u Trest. 9 km nakon odavajanja sa asfalta stižete do mesta gde se račvaju putevi. Vi ostajete na putu koji nakon četinarskog šumarka produžava pravo i ubrzo gazi Vitovnicu (imate i pešački mostić), dok put levo par stotine metara dalje stiće do lovačkog doma Trest. Nakon prelaska Vitovnice, pedalirate par stotina metara kroz potok, da biste ubrzo naišli do nadstrešnica i stolova pored Pajkinog izvora. Ako se ovde zateknete pred mrak, okolina Pajkinog izvora je lepo mesto za kampovanje.

Put vas dalje vodi znatno strmije na jug, penjući vas na prevoj koji spaja Vranj sa Vratima. Tek par stotina metara pratite greben, a onda skrećete levo, niz kratku i jaku strminu, spuštajući se kroz šumu pored par kratkih kraških uvala niz koje teku minijaturni potočići, uvirući brzo u kraško podzemlje – ovo je početak jedne kraške zaravni duge par kilometara i široke oko kilometar, koja krije tri pećine.

Na putu uz Vitovnicu

Na putu uz Vitovnicu


Prvo nailazite na Hajdučku pećinu, nakon što posle duže vožnje kroz šumu izbijete na prvu čistinu. Put ka pećini vodi dole, desno. U nastavku prolazite preko jednog imanja i kroz kapiju. Ako kapiju zateknete zatvorenu, nemojte da zaboravite da je zatvorite za sobom nakon što prođete. Da biste posetili Poganu pećinu, na putu na koji ste se spustili treba krenuti desno; oko 600 metara kasnije na kraju livada opet nailazite na šumu i dole, na kraju rečne dolinice, krije se pećina, ovoga puta Pogana.

Pred Mijucića pećinom

Pred Mijucića pećinom

U nastavku, ka Krepoljinu vodi solidan, široki put, ali dotični baš i nije adekvatno nasut, a pošto dosta vode teče njime mestimično ume da bude prilično blatnjav. No pre nego što stignete do Krepoljina, čeka vas još jedno kratko strmo skretanje desno, ovoga puta ka Mijucića pećini i izvorištu Komnenske reke. Ovo ne treba propustiti, jer su slapovi i jezerce prelepi.

Idilčni predeli

Idilčni predeli


Hajdučka pećina

Hajdučka pećina


Okolina ove trase pruža vam priliku za mnoga zanimljiva skretanja i varijante. Možete se recimo (pešice) popeti na vrhove Vrata i Vranj; možete šumskim putem koji ide obroncima Vrata i Sumorovca, pa zatim preko prevoja između Velikog i Malog Sumorovca, spustiti se niz Reškovicu na Ždrelo. Sa prevoja iznad Pajkinog izvora umesto desno možete skrenuti levo pa izaći na put koji vodi ka Štubeju, ili pećini Ceremošnji i Kučevu. Ali o tom potom, u nekom od ostalih homoljskih biciklističkih trekova. Ova trasa je dovoljno kratka da bi se čak mogla i prepešačiti u jednom danu, posebno ukoliko vas neko još kolima doveze makadamskim putem uz Vitovnicu dokle može, čime se deo koji ostaje za pešačenje može skratiti i na manje od 20 km.
Tipična homoljska kućica od blata

Tipična homoljska kućica od blata

Pogledajte foto album sa jednog vikend proputovanja ovim prostorima…

Maslačci na sve strane

Maslačci na sve strane


Homolje

Homolje


Zalazak nad Sumorovcem

Zalazak nad Sumorovcem


Ovaj trek se može kombinovati i sa trekom Kučevo – Sige – Ceremošnja – Trest – Krepoljin ukoliko umesto ka jugu iz Tresta želite da se uputite ka severu.