Dužina trase – 29 km
Uspon od najniže tačke – 742 m
Najniža tačka – 344 m
Najviša tačka – 1086 m
Kondiciona težina – 4/10
Tehnička težina – 2/10
Izvora pitke vode – 3

Treba imati na umu, da je najveći napor na kraju ture!

Visinski profil
kaluđerske bare-sokolarica-lađevac-kaluđerske bare

Staza počinje kod vojne prodavnice na Kaluđerskim Barama, pored pansiona Jeremičak, prolazi pored sportskih terena i nastavlja asfaltnim putem prema Mitrovcu.Prošavši hajdučku česmu,a zatim i Račansku Šljivovicu, staza napušta asfaltni put ka Mitrovcu i nastavlja makadamskim putem prema vidikovcu Sokolarica i dalje ka Manastiru Rači.Makadamski put postaje veoma loš odmah nakon vidikovca i takav je sve do uključenja na asfaltni put manastir Rača-vrelo Ladjevca.Ipak, moguće je proći putničkim automobilom, vozeći veoma oprezno i polako.Nakon obilaska Ladjevca, od manastira Rače, počinje uspon prema Kaluđerskim Barama.Solidan makadamski put vodi preko zaseoka Čokići i Ilijaševići do uključenja na asfaltni put Bajina Bašta-Kaluđerske Bare.Poslednja deonica asfaltom vodi do tačke polaska.

Zanimljive lokacije u neposrednoj blizini trase :

– brana na Jarevcu

– vidikovac Sokolarica

– vrelo Lađevca

– manastir Rača